หากคุณมีความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลกอย่างมีมนุษยธรรมและสร้างสรรค์สูงกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อเราเปิดขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับข้อเสนองานที่มีอยู่ การปฏิบัติตามรูปแบบต่อไปนี้เป็นข้อมูลก็ไม่ได้หมายความถึงการเชื่อมโยงสัญญาใด ๆ กับ ShowMB

ที่มีจำหน่ายโปรโมชั่นงาน